Annisa Eka Zakiah

Alumnus STAIN Kudus “Manajemen Bisnis Syariah” dan IAIN Kudus “Perbankan Syariah” Pegiat Literasi Kajian Keislaman

Artikel Terbaru

Larangan Memuji Berlebihan

Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oleh karena itu, Islam melarang melakukan sesuatu dengan berlebihan, makan  berlebihan, minum berlebihan, tidur berlebihan, tertawa berlebihan, cinta...

Julukan Buruk Yang Dilarang Alquran

Menanggapi berita viral yang beredar tentang Presiden Jokowi yang dijuluki Fir’aun, Alquran sudah terlebih dahulu mengatur tentang tradisi memberi julukan. Hal ini menunjukkan bahwa...

Penjelasan Gus Baha tentang Implikasi Wakaf pada Penafsiran Alquran

Di antara solusi dalam menyikapi berbagai persoalan terkait penafsiran Alquran adalah wakaf (penghentian sebentar di pertengahan bacaan ayat Alquran). Wakaf ini tidak hanya tentang...

Kisah Khuzaimah bin Tsabit dalam Penulisan Surah Alahzab Ayat 23

Tidak ada satu ayat Alquran pun di masa Rasulullah saw. yang terlewatkan dari tulisan dan hafalan para sahabat, meski tulisan tersebut belum terkumpulkan dalam...

Polemik Short Selling dalam Perspektif Legal Islam

Short selling sebagai salah satu transaksi jual beli di zaman modern menuai polemik di kalangan umat Islam. Hal ini lantaran konsep yang dibawanya dinilai...

Banyak Tertawa Dapat Mematikan Hati?

Segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Bahkan dalam syariat Islam mengenai perkara yang semula baik bahkan fitrah, berubah maknanya menjadi lain. Pun dalam...

Artikel Penulis

Tafsir Surat Al-Maidah 87-88: Sikap Seseorang sebagai Konsumen

Islam mengajarkan umatnya untuk menjalankan syariat secara keseluruhan (kaffah). Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah mahdhah saja yang menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan penciptaNya, tetapi juga menyangkut semua bentuk aktivitas yang berimplikasi sosial. Konsumsi memiliki urgensi...