Tafsir Isyari Surah At-Taubah Ayat 108: Makna Bersuci Bagi al-Ghazali

0
Thaharah atau bersuci memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam. Tak hanya aspek fisik yang menjadikannya syarat keabsahan salat, tetapi juga nuansa metafisik bekal...

Apa Maksud Qalbun Salim (Hati yang Sehat) dalam As-Syu’ara: 88-89?

0
Manusia adalah makhluk dwi dimensi; jasmani dan rohani. Masing-masing memiliki kadar dan kebutuhan yang perlu dipenuhi, tanpa berlebihan atau kekurangan. Jika manusia hanya fokus...

Memaknai Ayat Haji Ala Sufi

0
Musim haji ditandai dengan datangnya bulan Zulhijjah. Ritual haji menjadi momen besar dalam rangkaian ibadah umat Islam. Namun, sudah dua tahun ini kuota haji...

Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 45-46: Menguak Makna Eksoteris dan Esoteris Ayat...

0
Al-Qur’an banyak menyinggung kata khusyuk dalam beragam derivasinya. Berdasarkan data dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Ma'ani al-Qur'an al-Adhim, karya Muhammad Bassam Rusydi al-Zayn, terdapat...

Misykat Al-Anwar: Tafsir Ayat Cahaya dalam Perspektif Al-Ghazali

0
Cahaya bagi al-Ghazali mempunyai makna tersendiri yang lebih esoterik. Istilah yang ada dalam Q.S. al-Nur : 35 dipahami sebagai daya-daya jiwa yang dimiliki manusia...

Penafsiran Kaum Sufi Tentang Persoalan Apakah Manusia Dapat Melihat Allah Swt

0
Dalam diskursus ilmu kalam, terdapat sebuah persoalan pelik yang sering diperdebatkan oleh para ulama, yakni tentang apakah manusia dapat melihat Allah swt atau tidak....

Menyambut Malam 27 Ramadhan dan Tafsir Isyari Ibnu Abbas Ra Tentang...

0
Di kalangan masyarakat muslim Jawa terdapat tradisi "pitulikuran" atau menyambut malam 27 Ramadhan dengan mengadakan doa bersama, makan “ambengan” bersama, mendirikan salat malam atau...

Inilah Lima Hakikat Puasa Ramadan menurut Al-Ghazali

0
Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin, dalam Bab Asrar al-Shaum, ia menyatakan lima hakikat puasa bagi orang khusus (shaum al-khusus) yang patut kita cermati dan teladani...

Makna Puasa dan 3 Tingkatannya menurut Tafsir Sufistik

0
Puasa Ramadan ternyata tidak hanya menyimpan aspek eksoteris (dimensi lahiriyah), akan tetapi sarat akan nuansa esoteris (dimensi batiniyah atau sufistik). Benar kata Syekh Ibrahim...