Samrotul Mawaddah

Mahasiswi Study Pendidikan Bahasa Arab UIN Surakarta, Santri Pondok Pesantren Al Imdad Bantul, Pondok Pesantren Al-Fattah Surakarta, Minat kajian tulis Keislaman kontemporer

Artikel Terbaru

Artikel Penulis

Tafsir Ahkam: Benarkah Baca Selawat Kepada Nabi Wajib Ketika Salat?

Di antara bacaan salat ketika tasyahhud ialah membaca selawat kepada Nabi Muhammad saw. Lantas bagaimana hukum membaca selawat kepada Nabi ketika salat? Sebelum membahas bagaimana hukum membaca selawat ketika salat, ada baiknya penulis ulas terlebih dahulu mengenai pengertian...

Tafsir Ahkam : Apakah Boleh Mempelajari dan Mengajarkan Ilmu Sihir?

Berbicara tentang sihir, mungkin beberapa orang pernah berfikir. Apakah ilmu sihir itu benar-benar ada? Atau hanya sebatas cerita fiksi layaknya film-film di televisi? Pada umumnya, sihir memiliki stigma yang negatif di kalangan masyarakat. Ilmu sihir dipandang sebagai media...

Tafsir Ahkam : Apakah Boleh Membaca Al-Qur’an dengan Dilanggamkan Atau Dilagukan?

Pada beberapa tahun lalu, di Indonesia telah terjadi perdebatan mengenai hukum membaca Al-Qur’an dengan cara dilanggamkan atau dilagukan. Permulaan dari perdebatan tersebut bermula saat Ustadz Muhammad Yasser Arafat, salah satu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sedang...