Alfathan

Mahasiswa PTIQ Jakarta

Artikel Terbaru

Larangan Memuji Berlebihan

Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oleh karena itu, Islam melarang melakukan sesuatu dengan berlebihan, makan  berlebihan, minum berlebihan, tidur berlebihan, tertawa berlebihan, cinta...

Julukan Buruk Yang Dilarang Alquran

Menanggapi berita viral yang beredar tentang Presiden Jokowi yang dijuluki Fir’aun, Alquran sudah terlebih dahulu mengatur tentang tradisi memberi julukan. Hal ini menunjukkan bahwa...

Penjelasan Gus Baha tentang Implikasi Wakaf pada Penafsiran Alquran

Di antara solusi dalam menyikapi berbagai persoalan terkait penafsiran Alquran adalah wakaf (penghentian sebentar di pertengahan bacaan ayat Alquran). Wakaf ini tidak hanya tentang...

Kisah Khuzaimah bin Tsabit dalam Penulisan Surah Alahzab Ayat 23

Tidak ada satu ayat Alquran pun di masa Rasulullah saw. yang terlewatkan dari tulisan dan hafalan para sahabat, meski tulisan tersebut belum terkumpulkan dalam...

Polemik Short Selling dalam Perspektif Legal Islam

Short selling sebagai salah satu transaksi jual beli di zaman modern menuai polemik di kalangan umat Islam. Hal ini lantaran konsep yang dibawanya dinilai...

Banyak Tertawa Dapat Mematikan Hati?

Segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Bahkan dalam syariat Islam mengenai perkara yang semula baik bahkan fitrah, berubah maknanya menjadi lain. Pun dalam...

Artikel Penulis

Zuhud yang Sejati

Ketika seseorang menghindari mengonsumsi gula dan memilih buah pare yang pahit, misalnya karena dia seorang pengidap diabetes, maka dia dikatakan sebagai seorang yang zuhud terhadap gula. Zuhud bukanlah meninggalkan sesuatu dengan landasan ketidaksukaan. Tidak juga dikatakan zuhud jika...