Azkiya Khikmatiar

Alumni Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Konsentrasi Studi Al-Quran dan Hadis

Artikel Terbaru

Artikel Penulis

Maut Tidak Selalu Kematian, Kenali Lima Makna Maut dalam Al-Quran

Setiap sesuatu yang hidup di muka bumi ini pasti akan bertemu dengan kematian. Kematian dalam Al-Quran disimbolkan dengan kata maut. Di dalam Al-Quran, kata maut terulang sebanyak 161 dengan berbagai derivasinya. Adapun Maut yang dipahami oleh kebanyakan...

Mengenal Muhammad Arkoun serta Pemahamannya tentang Al-Quran

Muhammad Arkoun lahir pada tanggal 1 februari 1928 di Taourirt-Mimoun, Kabilia Al-Jazair, sebuah pegunungan berpenduduk Barber (sebutan untuk penduduk yang tesebar di Afrika bagian Utara) yang menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian, peternakan dan perdagangan kerajinan tangan. Adapun...

Memahami Makna Nisyan dan Penyebabnya di dalam Al-Quran

Kata nisyan merupakan bentuk mashdar dari lafad nasiya yang mempunyai arti melupakan atau melalaikan. Dalam Lisan al-‘Arab disebutkan bahwa kata nisyan merupakan lawan dari kata adz-dzikr yang mempunyai arti mengingat. Di dalam Al-Quran, kata nisyan dan derivasinya...

Mengenal Empat Waqaf dalam Membaca Al-Quran

Waqaf adalah salah satu pembahasan dalam ilmu tajwid yang harus diketahui oleh qari' Al-Quran karena mempunyai peranan penting untuk menjaga keselamatan makna ayat. Sebagaimana perkataan al-Anbari : "salah satu kesempuraan dalam mengetahui Al-Quran adalah dengan mengetahui waqaf...

Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur dan Empat Prinsip Penafsirannya

Ia mempunyai nama lengkap Muhammad Tahir bin Muhammad bin Muhammad Tahir bin Muhammad bin Muhammad Syazili bin’Abd al-Qadir bin Muhammad bin ‘Asyur. Seorang ulama ahli tafsir yang lebih kerap disapa dengan sebutan Ibnu ‘Asyur ini lahir pada...

Mengenal Empat Pembacaan Nashr Hamid Abu Zaid terhadap Al-Quran

Seorang yang mempunyai nama lengkap Nashr Hamid Rizk Abu Zaid ini lahir di desa Quhafah dekat kota Thantha’ Mesir pada tanggal 10 Juli 1943. Ayahnya adalah seorang aktivis Ikhwanul Muslimin. Di usianya yang ke 8 tahun, Nashr...