M. Syauqii Shalkhi al Farizi

Mahasiswa Prodi IAT Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an dan Sains al-Ishlah (STIQSI) Sendangagung Paciran Lamongan

Artikel Terbaru

Ayat-Ayat Keramat dalam Kitab Sanjata Mu’min Karya K.H. Husin Qadri

Di masa silam, sebelum ajaran Islam merangsek masuk, dihayati lantas ditunaikan oleh masyarakat Nusantara, kepercayaan lokal menjadi pedoman yang ditaati secara turun-temurun. Kepercayaan ini...

Syakban, Bulannya Pembaca Alquran

Bulan Syakban adalah salah satu bulan mulia yang terkenal akan keberkahan dan limpahan karunia di dalamnya. Nama Syakban berasal dari kata “sya’b” yang artinya...

Menegaskan Perbedaan Istilah ‘Mutasyabih’ dan ‘Mutasyabihat’

Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar istilah mutasyabih? Jika jawabannya ialah ayat-ayat yang samar maknanya, maka saatnya Anda menjawab pertanyaan selanjutnya, apa...

Mengenal Tafsir al-Iklil fi Istinbath al-Tanzil

Adalah al-Suyuthi, salah seorang ulama masyhur dalam bidang ilmu tafsir. Tak hanya itu, kajian keislaman lain pun dikuasai olehnya, seperti hadis, ilmu hadis, usul...

Keistimewaan Surah Ala’la: Surah Favorit Rasulullah

Di antara surah favorit baginda Rasulullah saw. ialah Surah Ala’la. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dalam Bab Kitab al-Jumu’ah dan diriwayatkan pula oleh Ashabus Sunan...

Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Alquran

Dalam dunia tarekat-tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tak ayal lagi merupakan sosok yang masyhur. Tarekat yang dinisbatkan kepada beliau—Qadiriyah, serta berbagai variannya seperti Qadiriyah...

Artikel Penulis

Tafsir Surah An-Nahl ayat 66: Keajaiban Penciptaan Susu pada Hewan Ternak

Susu merupakan cairan yang dihasilkan dari sekresi kelenjar mammae hewan mamalia yang memiliki manfaat memenuhi kebutuhan gizi. Susu salah satu produk dari hewan ternak yang kaya akan kandungan gizinya, antara lain protein, lemak, laktosa, mineral, dan vitamin....