Moh. Rifqi Wahyudi

Alumni Nasy’atul Muta’allim. Maha santri Ma’had Aly Salafiyyah Syafiiyyah Situbondo

Artikel Terbaru

Artikel Penulis

Contoh Lafadz Muradif dalam Al-Qur’an

Redaksi atau lafad-lafad Al-Qur'an senantiasa terjaga sampai hari kiamat kelak, ia tidak perlu dikritisi, dalam arti tidak bisa diganti, direvisi dengan kata lain yang sama maknanya, apalagi dikurangi kosa katanya. Kita para pembaca dan penafsir ini hanya...

Tafsir Surah an-Nisa’ Ayat 43: Menguak Makna Lamastum dalam Ulama Mazhab

Penunjukan lafaz (dalalah) kepada makna yang dimaksud tidak semuanya qath’i.  Al-Quran pun yang  jelas dinyatakan datang langsung dari Allah juga tidak lepas dari hal itu. Dan dikali inilah peluang bagi para mujtahid untuk melakukan istidlal (pengalian) ayat...

Benarkah Wahyu Pertama Kali Turun Adalah Iqra’? Ini 3 Pendapat Alternatif Lain

Memang benar bahwa penyusunan ayat dan surah di dalam al-Quran berdasarkan sistem tauqifi (diatur langsung oleh Allah Swt.), bukan berdasarkan urutan turunnya. Sehingga bisa saja ayat atau surah yang turun belakangan ternyata diletakkan lebih depan daripada yang...

Pentingnya Mengetahui Ilmu Asbab an-Nuzul dalam Memahami Al-Quran

Al-Quran tidak hanya turun dalam satu waktu.  Melainkan ia turun dengan masa yang sangat panjang. Dalam kitab Tarikh at-Tasyri’ al-Islami, halaman 5 Syekh Muhammad al-Khudari Bik mengatakan bahwa al-Quran turun dengan kisaran waktu 22 tahun 2 bulan...

Semua Manusia itu Sama, Lantas Kenapa Ada Kafaah dalam Pernikahan? Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 13

Islam tidak hanya mengatur kebahagiaan di akhirat nanti,  kebahagiaan di dunia pun juga diperhatikan olehnya. Salah satunya adalah jaminan kebahagiaan rumah tangga yang  sakinah, mawaddah  dan rahmah dengan konsep kafaah. Istilah kafaah ini sudah masyhur dalam dunia...

Apakah Iblis Termasuk Golongan Malaikat atau Bukan? Ini Kata Ulama

Kita sering membaca dalam al-Qur’an kisah pembangkangan Iblis ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam? Ia pertama kali disinggung di surah kedua, yaitu surah Al-Baqarah pada ayat 34, kemudian diulang-ulang dengan beberapa tambahan detail cerita di beberapa surah...