Wildan Fatoni Yusuf

Mahasantri Ma'had Aly Lirboyo. Peminat kajian fikih, ayat ahkam, & fikih al-hadith

Artikel Terbaru

Artikel Penulis

Ketika Allah dan Nabi Muhammad Saling Membela dalam Surah al-Ikhlas dan al-Kautsar

Salah satu kebiasaan ayat dan surah Alquran adalah mempunyai kisah yang melatarbelakangi turunnya, termasuk surah al-Ikhlas dan al-Kautsar. Kisah atau peristiwa ini yang kemudian lazim disebut dengan asbab an-nuzul (sebab-sebab turunnya Alquran). Perstiwa yang melatarbelakangi turunnya Alquran...

Keamanan Negara Sebagai Rukun Agama

Kestabilan keamanan, terutama dalam komunitas kewarganegaraan dan kehidupan beragama merupakan hal yang amat penting. Apalagi dalam negara dengan penduduk yang memiliki latar belakang beragam, baik suku, warna kulit, atupun agama. Selaras pula dengan teori ilmu politik bahwa...