Zainul Arifin

Alumni Ilmu Al-Quran dan Tafsir IKHAC, Pacet Mojokerto

Artikel Terbaru

Artikel Penulis

Mengenal Kariman Hamzah, Jurnalis dan Mufassir Perempuan Asal Mesir

Satu lagi mufassir perempuan datang dari bumi Mesir, yaitu Kariman Hamzah. Perempuan berkebangsaan Mesir ini merupakan sosok jurnalis atau wartawan terkemuka di Mesir, yang mempersembahkan karya monumental yakni kitab tafsir sebanyak tiga jilid. Kebiasaan berfikir Kariman Hamzah...