Moch Arifin

Alumni Pascasarjana UIN Walisongo Semarang dan PP. Nurul Anwar Sarang; penulis buku 10 Tema Fenomenal dalam Ilmu Alquran. Minat kajian pada literatur tafsir Alquran di Nusantara.

Artikel Terbaru

Artikel Penulis

Menelusuri Kitab Tafsir Ahkam dari Pesantren di Indonesia

Istilah tafsir ahkam dari pesantren yang dimaksudkan dalam artikel ini adalah tafsir ahkam yang ditulis oleh kiai pesantren, yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi santri pada khususnya dan komunitas lain pada umumnya. Sepanjang penelusuran saya menemukan bahwa...

Tafsir Ayat Al-Ahkam Karya Abdur Rosyad Suhudi dan Makmun Afandi Nur

Alquran telah memaklumatkan diri sebagai kitab pedoman hukum-hukum Islam. Pemaklumatan itu terekam jelas di antaranya dalam Q.S. al-Nisā`/4:105: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur’an)...

Mengenal Ibnu Ajibah: Waliyullah Penulis Tafsir al-Baḥr al-Madīd

Mufasir bergelar waliyullah yang dimaksudkan dalam tulisan ini nama aslinya adalah Ahmad. Dia keturunan dari Muhammad bin Mahdi bin Husen bin Muhammad. Orang-orang lebih mengenalnya dengan sebutan Ibnu Ajibah. Profil Ibnu Ajibah Ibnu Ajibah lahir di A’jabaisy pada tahun...

Mengenal K.H. Suhaimi Rafiuddin dan Naskah Tafsirnya

Lima tahun lalu telah ditemukan naskah tafsir Alquran di Banyuwangi, Jawa Timur karya K.H. Suhaimi Rafiuddin. Kiai asal Madura yang berkiprah di Banyuwangi ini memberikan judul tafsirnya dengan nama تفسير القرآن الكريم بربهاسا إندونيسيا (Tafsir al-Qur’ān al-Karīm...

Menyelisik Awal Kemunculan Tafsir Ahkam di Indonesia

Secara umum, awal kemunculan tafsir Alquran di Indonesia telah berlangsung sejak abad ke-16, yaitu sejak ditemukannya naskah Tafsīr Sūrat al-Kahfi yang tidak diketahui siapa penulisnya. Manuskrip tafsir ini dibawa dari Aceh ke Belanda oleh Erpinus (w. 1624...

Metode Penafsiran Alquran Kiai Ihsan Jampes

Telah dijelaskan pada tulisan sebelumnya bahwa Kiai Ihsan Jampes adalah seorang mufasir yang mempunyai karya tafsir berjudul Nūr al-Iḥsān fī Tafsīr al-Qur’ān. Tafsir ini masih berbentuk manuskrip dan sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Ketidakjelasan tempat di mana tafsir...