Moch Arifin

Alumni Pascasarjana UIN Walisongo Semarang dan PP. Nurul Anwar Sarang; penulis buku 10 Tema Fenomenal dalam Ilmu Alquran. Minat kajian pada literatur tafsir Alquran di Nusantara.

Artikel Terbaru

Tafsir Isyari Lafaz Basmalah Menurut KH. Achmad Asrori al-Ishaqi

Sebagai salah satu jenis pendekatan dalam menguak makna Alquran, pendekatan sufistik saat ini semakin banyak digemari oleh para sarjana dan peneliti Alquran. Meskipun pada...

Hukum Menikah dengan Tunasusila dalam Islam

Salah satu aspek kehidupan yang tak luput dari aturan agama adalah urusan pernikahan. Bukan hanya membahas terkait bagaimana membangun rumah tangga yang baik, syariat...

Penjelasan tentang Fitnah Lebih Kejam daripada Pembunuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fitnah diartikan sebagai perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama...

Gempa Bumi: Isyarat Alquran

Cianjur berduka. Pray for Cianjur. Tanggal 21 November 2022, Cianjur luluh lantak. Gempa bumi menimpanya. Banyak korban bergelimpangan. Kerugian materiel yang luar biasa. Rumah...

Ragam Sumber Penyalinan Mushaf Alquran

Sebuah diskusi singkat yang penulis lakukan beberapa waktu yang lalu memberikan wawasan yang cukup penting terkait dengan upaya penyalinan mushaf Alquran. Selama lebih dari...

Amalan Mempermudah Melewati Sakratulmaut

Saat menghadapi detik-detik kematian, manusia mengalami bermacam-macam keadaan. Ada yang langsung meninggal, adapula yang mengalami sakit parah atau sakratulmaut berkepanjangan. Pada saat mengalami proses...

Artikel Penulis

Tafsir Ayat Al-Ahkam Karya Abdur Rosyad Suhudi dan Makmun Afandi Nur

Alquran telah memaklumatkan diri sebagai kitab pedoman hukum-hukum Islam. Pemaklumatan itu terekam jelas di antaranya dalam Q.S. al-Nisā`/4:105: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur’an)...

Mengenal Ibnu Ajibah: Waliyullah Penulis Tafsir al-Baḥr al-Madīd

Mufasir bergelar waliyullah yang dimaksudkan dalam tulisan ini nama aslinya adalah Ahmad. Dia keturunan dari Muhammad bin Mahdi bin Husen bin Muhammad. Orang-orang lebih mengenalnya dengan sebutan Ibnu Ajibah. Profil Ibnu Ajibah Ibnu Ajibah lahir di A’jabaisy pada tahun...

Mengenal K.H. Suhaimi Rafiuddin dan Naskah Tafsirnya

Lima tahun lalu telah ditemukan naskah tafsir Alquran di Banyuwangi, Jawa Timur karya K.H. Suhaimi Rafiuddin. Kiai asal Madura yang berkiprah di Banyuwangi ini memberikan judul tafsirnya dengan nama تفسير القرآن الكريم بربهاسا إندونيسيا (Tafsir al-Qur’ān al-Karīm...

Menyelisik Awal Kemunculan Tafsir Ahkam di Indonesia

Secara umum, awal kemunculan tafsir Alquran di Indonesia telah berlangsung sejak abad ke-16, yaitu sejak ditemukannya naskah Tafsīr Sūrat al-Kahfi yang tidak diketahui siapa penulisnya. Manuskrip tafsir ini dibawa dari Aceh ke Belanda oleh Erpinus (w. 1624...

Metode Penafsiran Alquran Kiai Ihsan Jampes

Telah dijelaskan pada tulisan sebelumnya bahwa Kiai Ihsan Jampes adalah seorang mufasir yang mempunyai karya tafsir berjudul Nūr al-Iḥsān fī Tafsīr al-Qur’ān. Tafsir ini masih berbentuk manuskrip dan sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Ketidakjelasan tempat di mana tafsir...

Kiai Ihsan Jampes dan Tafsirnya

Popularitas Kiai Ihsan Jampes sebagai mufasir tampaknya tidak setara dengan kemasyhurannya sebagai seorang sufi. Bahkan, kebanyakan orang nyaris tidak mengetahui jika Kiai Ihsan sangat berkompeten dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran hingga memiliki karya tafsir tersendiri. Mereka pada umumnya...