Ulya Fikriyati

Doktor bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Dosen Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep Madura

Artikel Terbaru

Jalaluddin Rumi: Seni Mengatasi Patah Hati

Maulana Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar abad ke-13 dan juga seorang darwis yang namanya sangat terkenal bukan hanya di kalangan umat muslim, namun juga...

Empat Aspek Penting dalam Tadabur Ayat tentang Puasa Ramadan

Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi seorang muslim. Setiap muslim dibebankan untuk melaksanakannya sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Swt. Nas yang disepakati sebagai dalil kewajiban...

Mengenal Mufasir Sufi; Husamuddin al-Bidlisi

Abu Idris Maulana Husamuddin ‘Ali al-Bidlisi adalah penulis tafsir sufi Jami’ al-Tanzil wa al-Ta’wil. Ulama asal Bitlis (kini masuk wilayah Turki) ini tidak diketahui...

Babak Baru Standarisasi Mushaf Indonesia

Tahun 2019 agaknya menjadi tahun yang penting bagi dunia permushafan Indonesia. Ragam produk mushaf yang diterbitkan Kementerian Agama (selanjutnya disingkat Kemenag) seolah menandai “babak...

Meninjau Keindahan Alquran dengan Studi Fonologi

Kajian linguistik dan telaah kebahasaan Alquran memiliki diskursus pembahasan tersendiri dari segi nahwu, shorof dan balaghah beserta cabang-cabangnya. Ketinggian gaya bahasa Alquran senada dengan...

Ayat-Ayat Keramat dalam Kitab Sanjata Mu’min Karya K.H. Husin Qadri

Di masa silam, sebelum ajaran Islam merangsek masuk, dihayati lantas ditunaikan oleh masyarakat Nusantara, kepercayaan lokal menjadi pedoman yang ditaati secara turun-temurun. Kepercayaan ini...

Artikel Penulis

Maqashid Al-Quran dari Ayat-Ayat Perang [3]: Menghormati Jiwa Hingga Menjaga Alam

Kita tiba pada maqashid Al-Quran yang ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh dari ayat-ayat perang. Lima maqashid dari ayat perang yang tersisa ini antara lain menghormati setiap jiwa, menjaga kehormatan diri, memelihara harta, menghormati Hak Asasi Manusia...

Maqashid Al-Quran dari Ayat-Ayat Perang [2]: Mengembangkan Kemampuan Akal dalam Berkomunikasi

Pada tulisan sebelumnya sudah dibahas maqashid Al-Quran dari ayat perang yang pertama, yaitu Hifz al-Din wa Tathwir Wasailih (mempertahankan agama dan mengembangkan segala sarana untuk kemajuan agama). Di artikel ini akan dilanjutkan pada maqashid Al-Quran dari ayat...

Maqashid Al-Quran dari Ayat-Ayat Perang [1]: Mempertahankan Agama Tidak Selalu Harus dengan Kekerasan

Satu lagi cabang dari ilmu Al-Quran, yaitu ilmu maqashid Al-Quran. Apa pengertian dari ilmu maqashid Al-Quran dan bagaimana contoh penerapannya dalam penafsiran Al-Quran, khususnya pada ayat-ayat perang? Pengertian Maqashid Al-Quran Maqasid Al-Quran merupakan  sebuah  term  yang bersifat idiomatis. Terdiri...

Salah Paham tentang Khayr Ummah, Awal Lahirnya Sikap Superioritas

Al-Quran memberikan gelar “khayr ummah” (umat terbaik) kepada umat muslim. Ini terekam dalam Al-Quran Surat Ali ‘Imran : 110 كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا...