Tafsir Surat Ali ‘Imran Ayat 11 -13

0
Ayat 11 Hal ihwal orang yang ingkar sama dengan hal ihwal Fir’aun dan pengikut-pengikutnya, juga serupa dengan apa yang dilakukan umat sebelumnya kepada Nabi Musa...

Tafsir Surat Ali ‘Imran Ayat 7 – 10

0
Ayat 7 Alquran yang diturunkan Allah itu, di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat dan terdapat pada yang mutasyabihat.  “Ayat yang muhkamat” ialah ayat yang jelas artinya,...

Tafsir Surat Ali ‘Imran Ayat 1 -6

0
Ayat 1 Alif Lam Mim termasuk huruf-huruf muqaththa’ah (singkatan) yang terletak pada permulaan beberapa surah Alquran. Para mufasir berbeda pendapat tentang maksud huruf-huruf itu, selanjutnya...

Tafsir Surat Al Fatihah Ayat 7

0
Setelah Allah swt mengajarkan kepada hamba-Nya untuk memohon agar selalu dibimbing-Nya menuju jalan yang lurus dan benar, pada ayat ini Allah menerangkan apa jalan...

Tafsir Surat Al Fatihah Ayat 6

0
Ihdi: pimpinlah, tunjukilah, berilah hidayah. Arti “hidayah” ialah menunjukkan suatu jalan atau cara menyampaikan orang kepada orang yang ditujunya, dengan baik.;Macam-macam Hidayah (Petunjuk) Allah telah...

Tafsir Surat Al Fatihah Ayat 5

0
Di dalam ayat-ayat sebelumnya disebutkan empat macam dari sifat-sifat Allah, yaitu: Pendidik seluruh alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Yang menguasai hari pembalasan. Sifat-sifat...

Tafsir Surat Al Fatihah Ayat 4

0
Sesudah Allah menyebutkan beberapa sifat-Nya, yaitu: Tuhan seluruh alam, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka diiringi-Nya dengan menyebutkan satu sifat-Nya lagi, yaitu “menguasai hari...

Tafsir Surat Al Fatihah Ayat 2-3

0
Ayat 2 Pada ayat di atas, Allah memulai firman-Nya dengan menyebut “Basmalah” untuk mengajarkan kepada hamba-Nya agar memulai suatu perbuatan yang baik dengan menyebut basmalah,...

Tafsir Surat Al Fatihah Ayat 1

0
Tafsir surah al-Fatihah ayat 1 dimulai dengan bacaan Basmalah Baca Juga: Benarkah Basmalah Termasuk Ayat Al-Quran? بسم الله الرحمن الرحيم Dalam tafsir surat Al-Fatihah ayat 1 ini...