Tafsir Surah An-Naml ayat 10-14

0
Tafsir Surah An-Naml ayat 10-14 berisi tentang rentetan pembicaraan antara Nabi Musa dan Allah ketika berada di lembah Thuwa. Dalam Tafsir Surah An-Naml ayat...

Tafsir Surah An-Naml ayat 7-9

0
Tafsir Surah An-Naml ayat 7-9 mengulas kisah Nabi Musa ketika dalam perjalanan dari Madyan untuk kembali ke Mesir. Tujuan diturunkannya Tafsir Surah An-Naml ayat...

Tafsir Surah An-Naml ayat 4-6

0
Tafsir Surah An-Naml ayat 4-6 menerangkan tentang tingkah laku dan perbuatan orang-orangĀ  kafir yang menyekutukan Allah serta balasan yang akan mereka rasakan. Tafsir Surah...

Tafsir Surah An-Naml ayat 1-3

0
Tafsir Surah An-Naml ayat 1-3 menjelaskan tentang Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Tafsir Surah An-Naml ayat 1-3 ini juga...

Tafsir Surah Al-Qasas ayat 86-88

0
Tafsir Surah Al-Qasas ayat 86-88 menerangkan bahwa Muhammad tidak pernah mengharapkan diturunkannya Al-Qur'an kepadanya untuk mengetahui berita-berita orang-orang sebelumnya. Dalam Tafsir Surah Al-Qasas ayat...

Tafsir Surah Al-Qasas ayat 82-84

0
Tafsir Surah Al-Qasas ayat 82-84 mengisahkan orang-orang yang awal mulanya ingin memiliki harta berlimpah seperti Karun akhirnya mengurungkan niatnya sebab melihat adzab yang Allah...

Tafsir Surah Al-Qasas ayat 77-81

0
Tafsir Surah Al-Qasas ayat 77-81 ini menerangkan empat macam nasihat dan petunjuk yang ditujukan kepada Karun, salah satunya adalah nasihat untuk mendekatkan diri kepada...

Tafsir Surah Al-Qasas ayat 75-76

0
Tafsir Surah Al-Qasas ayat 75-76 ini menjelaskan bahwa pada hari kiamat Allah akan mendatangkan saksi-saksi atas tiap umat. Pada hari itu semua orang musyrik...

Tafsir Surah Ibrahim Ayat 49-52

0
Tafsir Surah Ibrahim Ayat 49-52 merupakan penutup pada seri tafsir kali ini, diterangkan tentang bukti-bukti Allah untuk memberikan balasan bagi kaum zalim dan ingkar....

Tafsir Surah Ibrahim Ayat 45-48

0
Adapun Tafsir Surah Ibrahim Ayat 45-48 adalah penjelasan kepada orang-orang beriman bahwa kaum yang zalim pernah mendengar kisah kaum yang serupa dengan mereka seperti...