Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 20-24

0
Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 20-24 berbicara mengenai dua hal. Pertama mengenai dakwah Nabi Musa kepada Fir’aun. Kedua mengenai perintah Allah Swt kepada Nabi Musa...

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 16-19

0
Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 16-19 berbiacara mengenai dua hal. Pertama mengenai keadaan pada hari kiamat. Kedua mengenai ujian umat sudah sejak dulu, yakni ujian...

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 11-15

0
Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 11-15 berbicara mengenai tiga hal. Pertama lanjutan mengenai ad-Dhukan. Kedua mengenai sifat dasar manusia yang merasa sadar ketika ditimpa kesusahan....

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 7-10

0
Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 7-10 berbicara mengenai dua hal. Pertama mengenai Mahakuasa Allah atas segalanya. Tiada Tuhan selain Dia. Kedua berbicara mengenai perintah untuk...

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 4-6

0
Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 4-6 berbicara mengenai dua hal. Pertama mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan Lailatul Mubarakah. Kedua mengenai hikmah dan latar belakang...

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 1-3

0
Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 1-3 berbicara mengenai dua hal. Pertama mengenai makna dari huruf muqatha’ah. Kedua mengenai kejadia luar biasa mengenai turunnya al-Quran pada...

Tafsir Surah Az-Zukhruf Ayat 86-89

0
Tafsir Surah Az-Zukhruf Ayat 86-89 berbicara mengenai tigal hal. Pertama mengenai kebodohan orang-orang musyrik ketika mengharap syafaat terhadap berhala. Kedua mengenai pertentangan dalam diri...

Tafsir Surah Az-Zukhruf Ayat 84-85

0
Tafsir Surah Az-Zukhruf Ayat 84-85 berbiacara mengenai dua hal. Pertama mengenai kemustahilan Allah mempunyai anak. Kedua mengenai kekuasan Allah atas segala hal di alam...

Tafsir Surah Az-Zukhruf Ayat 81-83

0
Tafsir Surah Az-Zukhruf Ayat 81-83 berbicara mengenai tiga hal. Pertama mengenai tuduhan mengenai anak Tuhan. Kedua mengenai counter terhadap tuduhan Tuhan mempunya anak. Ketiga...

Tafsir Surah Az-Zukhruf Ayat 78-80

0
Tafsir Surah Az-Zukhruf Ayat 78-80 berbicara mengenai dua tiga hal. Pertama mengenai slah satu keadaan yang terjadi di neraka. Kedua mengenai alasan orang kafir...