Tafsir Surah Al-Fath Ayat 26-29

0
Sebagai penutup Surah Al-Fath, Tafsir Surah Al-Fath Ayat 26-29 menceritakan tentang perjanjian damai antara umat Islam dengan kafir Makkah yang dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah. Selain...

Tafsir Surah Al-Fath Ayat 24-25

0
Tafsir Surah Al-Fath Ayat 24-25 menjelaskan lebih lanjut tentang janji Allah yang memberikan kemenangan dan keamanan atas perang Khaibar dan juga Hudaibiyah. Dalam Tafsir...

Tafsir Surah Al-Fath Ayat 19-23  

0
Tafsir Surah Al-Fath Ayat 19-23 menyebutkan akan janji Allah kepada kaum Muslimin yang mengikuti perang. Allah menjanjikan saat Perang Khaibar kaum Muslimin akan memperoleh...

Tafsir Surah Al-Fath Ayat 16-18

0
Dalam Tafsir Surah Al-Fath Ayat 16-18 Allah memerintahkan Rasulullah agar mengatakan musuh yang akan diperangi ini memiliki kekuatan yang besar, hal ini semata-mata bertujuan...

Tafsir Surah Al-Fath Ayat 12-15

0
Tafsir Surah Al-Fath Ayat 12-15 mengisahkan tentang orang-orang Arab Badui yang telah termakan tipu daya setan sehingga mereka takut untuk pergi melaksanakan umrah ke...

Tafsir Surah Al-Fath Ayat 11

0
Tafsir Surah Al-Fath Ayat 11 mengisahkan tentang beberapa kabilah yang enggan mengikuti Rasulullah untuk melaksanakan ibadah umrah, hal ini disebabkan mereka khawatir tidak adak...

Tafsir Surah Qaf ayat 42-45

0
Tafsir Surah Qaf ayat 42-45 menjelaskan tentang proses terciptanya alam semesta, dalam hal ini Kemenag menggunakan kajian ilmiah yang menyatakan bahwa alam semesta dimulai...

Tafsir Surah Qaf ayat 37-41

0
Dalam Tafsir Surah Qaf ayat 37-41, mengemukakan tentang kekuasaan Allah yang telah menciptakan langit dengan segala isinya selama enam masa. Kemudian Allah memerintahkan untuk...

Tafsir Surah Qaf ayat 29-36

0
Tafsir Surah Qaf ayat 29-36 menggambarkan tentang kehidupan neraka dan syurga. Betapa luasnya neraka hingga terdapat percakapan Allah dengan Neraka yang membolehkan dirinya untuk...

Tafsir Surah Qaf Ayat 19-28  

0
Tafsir Surah Qaf Ayat 19-28 menjelaskan tentang penolakan Allah terhadap pengakuan orang-orang kafir ketika mereka menghadapi sakaratulmaut di hari kiamat. Dalam Tafsir Surah Qaf...