Tafsir Surah Qaf Ayat 12-15

0
Dalam Tafsir Surah Qaf Ayat 12-15 memperlihatkan kekuasaan Allah Sang Maha Pencipta. Allah menghidupkan dan mematikan semua makhluk yang ada di alam semesta. Bahkan...

Tafsir Surah Qaf ayat 6-11

0
Tafsir Surah Qaf ayat 6-11 diawali dengan perintah Allah kepada orang kafir untuk memandang langit dan berpikir tentang kekuasaan Allah yang terhampar di atas...

Tafsir Surah Qaf Ayat 1-5

0
Permulaan Tafsir Surah Qaf Ayat 1-5 diawali dengan penjelasan huruf muqatha’ah “Qaaf”, biasanya sebagai ungkapan mengenai pentingnya pembahasan yang ada di dalamnya. Selain itu,...

Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 15-18

0
Sebagai penutupan ayat, dalam Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 15-18 menerangkan hakikat iman yang sebenarnya. Bahwasanya orang-orang yang diakui mempunyai keimanan yang sungguh-sungguh hanyalah mereka...

Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 13-14

0
Dijelaskan dalam Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 13-14 bahwasanya maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia berbeda-beda warna kulit, berbangsa dan bersuku-suku adalah agar manusia dapat...

Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 12 Part 2  

0
Sebagai lanjutannya, dalam Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 12 Part 2 menjelaskan tentang larangan bergunjing atau membicarakan aib seseorang. Terdapat banyak banyak Riwayat larangan berbuat demikian...

Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 12 Part 1

0
Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 12 Part 1 mengingatkan orang-orang beriman agar senantiasa menjauhkan diri dari segala prasangka yang belum tentu benar dan sebagian prasangka...

Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 11

0
Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 11 menjelaskan tentang sikap seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya, yaitu dengan tidak mengolok-ngolok kaum dan juga memanggil dengan sebutan...

Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 9-10

0
Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 9-10 menerangkan tentang upaya agar berdamai untuk menghindari peperangan bagi dua golongan yang berseteru. Sesungguhnya umat Islam saling bersaudara karena...

Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 5-8

0
Melanjutkan kisah Bani Tamim pada tafsiran sebelumnya, pada Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 5-8 ini menerangkan bahwa sikap mereka yang berteriak-teriak memanggil Rasulullah merupakan bentuk...