BerandaTafsir TahliliTafsir Surah Az-Zukhruf Ayat 84-85

Tafsir Surah Az-Zukhruf Ayat 84-85

Tafsir Surah Az-Zukhruf Ayat 84-85 berbiacara mengenai dua hal. Pertama mengenai kemustahilan Allah mempunyai anak. Kedua mengenai kekuasan Allah atas segala hal di alam semesta.


Baca sebelumnya: Tafsir Surah Az-Zukhruf Ayat 81-83


Ayat 84

Dalam ayat ini ditegaskan lagi kemustahilan Allah mempunyai anak dengan menyatakan, “Hanya Dialah yang disembah oleh penghuni langit dan penghuni bumi, hanya Dia sajalah yang berhak disembah, tidak ada yang lain, karena Dialah Tuhan yang segala tindakan-Nya mempunyai hikmah dalam menciptakan dan melakukan sesuatu sesuai dengan sifat, guna dan faidahnya, dan hanya Dia pula yang Maha Mengetahui keadaan mereka, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati manusia.

Dalam ayat ini disebutkan dua macam sifat Allah yaitu Hakim dan ‘Alim. Bila Allah mempunyai sifat Hakim dan ’Alim, tentulah putra-Nya mempunyai sifat-sifat itu pula. Namun jika diperhatikan sifat-sifat yang dipunyai oleh yang mereka katakan anak Tuhan itu, ternyata sifatnya berbeda dengan sifat-sifat Tuhan.

Sebagaimana patung-patung al-Lata, al-Uzza dan Manat yang disembah oleh orang-orang musyrik Mekah, semuanya adalah benda-benda mati yang tidak dapat berbuat dan mengetahui sesuatu pun.

Demikian pula Nabi Isa yang dipercayai sebagai anak Allah oleh orang Nasrani, padahal orang Nasrani sendiri mengakui bahwa Isa itu kadang-kadang tidak mengetahui dan tidak mempunyai hikmah dalam melakukan segala tindakan-tindakannya.

Bukanlah Isa pernah menangis ketika mendengar berita terbunuhnya seseorang yang tidak bersalah sehingga ia minta kepada pengikut-pengikutnya agar menunjukkan kuburan orang yang terbunuh itu. Sifat yang demikian tentu tidak wajar pada seseorang yang diyakini sebagai putra Allah.


Baca juga: Pandangan Para Mufasir Tentang Peristiwa Pengangkatan Nabi Isa


Ayat 85

Mahasuci Allah yang memiliki dan menguasai kerajaan langit dan bumi beserta semua isinya, dan alam-alam lain yang tidak atau belum diketahui hakikat dan keadaannya. Dialah yang mempunyai pengetahuan tentang hari Kiamat.

Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari Kiamat itu. Kepada-Nyalah kembali segala sesuatu, kemudian Dia membalas semua amal perbuatan manusia dengan balasan yang setimpal.


Baca setelahnya: Tafsir Surah Az-Zukhruf Ayat 86-89


(Tafsir Kemenag)

Redaksi
Redaksihttp://tafsiralquran.id
Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia
- Advertisment -spot_img

ARTIKEL TERBARU

QS. Alhajj Ayat 11: Ujian Hidup dan Iman

0
QS. Alhajj ayat 11 menggambarkan perilaku sebagian manusia yang beribadah kepada Allah dengan iman yang dangkal. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, perilaku orang yang beribadah...