Maulana Nur Rohman

Mahasantri Ma'had Aly Marhalah Ula Sukorejo Situbondo, gemar dalam kajian fikih dan usul fikih. Bisa disapa di @maulanarahm03

Artikel Terbaru

Tidak Semua Lafal Mudah Dipahami: Mengenal Lafal-Lafal Khafi ad-Dalalah dalam Al-Quran

Dua artikel penulis sebelumnya; Mengenal lafal Wadih ad-Dalalah Dan Khafi ad-Dalalah dalam al-Quran, dan Kaidah Wadih ad-Dalalah, Contoh Pertentangan dan Cara Penyelesaiannya, baru menjelaskan...

Mengenal Sachiko Murata dan Pendekatannya dalam Membaca Ayat Relasi Gender

Sejak diskursus kesetaraan gender berdialektika dengan tafsir Al-Quran –dimulai sekitar awal abad 20-, muncul berbagai pemikiran, baik berupa teori maupun penafsiran berbasis feminisme. Para...

Tafsir Surah Hud ayat 118-119: Rahmat Allah itu Berupa Kemampuan Bersikap Toleran

Perbedaan manusia -dalam segala hal nya-, merupakan sebuah keniscayaan. Demikian kurang lebih pesan dalam surah Hud ayat 118. Sebagai individu, setiap orang mempunyai sifat,...

Tafsir Ahkam: Orang Sakit Diperbolehkan Tayamum Meski Menemukan Air

Dalam Al-Quran, redaksi yang digunakan untuk menginformasikan kondisi atau sebab diperbolehkan tayamum yaitu sakit, bepergian dan penyebab batal wudlu lainnya, seperti buang air besar...

Tafsir Surah Shad Ayat 12-13 (1)

Sebelumnya telah diulas bagaimana keingkaran kaum kafir Quraish atas kerasulan Muhammad, adapun Tafsir Surah Shad Ayat 12-13 (1) akan sedikit berkisah tentang keadaan kaum-kaum...

Tafsir Surah Shad Ayat 9-11

Secara umum Tafsir Surah Shad Ayat 9-11 berbicara tentang kecaman Allah atas keingkaran kaum kafir Quraish atas kenabian Muhammad Saw. Terlebih lagi, mereka tidak...

Artikel Penulis

Tafsir Surah al-Ikhlas (Bag. 2): Tiga Tingkatan Pencari Tuhan

Pada artikel sebelumnya telah dijelaskan bahwa surah al-Ikhlas selain sebagai pemurni akidah ketauhidan, juga untuk mengenalkan Allah kepada kaum pagan Makkah, atau secara khusus kepada ‘Amir bin al-Thufail. Namun istimewanya, menurut Fakhrudin al-Razi surah ini secara implisit...

Tafsir Surah Al-Ikhlas: Mengenal Tuhan Via Negativa (Bag. 1)

Fakhruddin al-Razi sebelum menafsiri surah Al-Ikhlas memilih untuk menuliskan beberapa hal penting untuk diketahui oleh para pembaca sebelum lebih jauh mengkajinya. Beliau memulai dari menjelaskan gelar-gelar lain selain Al-Ikhlas untuk surah ke 112 ini. Surah yang sangat...

Mengapa Al-Quran Mukjizat Terbaik? Ini Jawaban al-Suyuthi dalam al-Itqan

Imam al-Suyuthi dalam Kitab al-Itqan fi ‘ulum al-Qur’an menuliskan satu bab yang secara khusus membahas perihal kemukjizatan Al-Quran (i’jaz Al-Quran). Pada mulanya, al-Suyuthi menyebut bahwa terdapat beberapa ulama yang membuat karangan tersendiri yang membahas khusus perihal kemukjizatan...

Kisah Keluarga ‘Imran (Bag. 4): Ujian Maryam dan Kelahiran Isa yang di Luar Nalar

Apabila kita hidup semasa dengan Siti Maryam, pastinya akan muncul rasa takjub dan kagum dengan sosok perempuan satu ini. Bagaimana tidak, sebab ialah satu-satunya perempuan yang diperbolehkan Allah untuk menjadi di Masjid al-Muqaddas. Sebelum-sebelumnya tidak pernah kejadian...

Kisah Keluarga ‘Imran (Bag. 3): Ketabahan Keluarga Zakariya dan Kelahiran Yahya

Sebagai manusia biasa, adalah wajar jika keputusasaan menerpa pasangan keluarga Zakariya dan Iisya’ karena mereka belum juga mendapatkan momongan sampai tiba masa tuanya. Perkiraan umur Nabi Zakariya kala itu seratus dua puluh tahun. Adapun istrinya sudah berumur...

Kisah Keluarga ‘Imran (Bag. 2): Nabi Zakariya dan Pengasuhan atas Maryam

Meski sebelumnya Hannah sempat khawatir kalau-kalau Maryam tidak dapat diterima sebagai khadam Bait al-Muqaddas, ternyata kenyataan berkata sebaliknya. Tatkala ia membawa Maryam ke Masjid, para jamaah di sana malah menyambut hangat kehadirannya. Imam al-Alusi dalam menafsiri ayat...