Ulya Nurir Rahmah

Pegiat literasi di CRIS (Center for Research and Islamic Studies) Foundation

Artikel Terbaru

Tipologi Penafsiran Al-Quran Menurut Johanna Pink (Part I)

Penafsiran Al-Qur’an pasca era kanonisasi terus mengalami perkembangan. Perkembangan penafsiran ini kemudian menemukan momentum geliatnya di zaman klasik dan pertengahan, ditandai dengan begitu banyaknya...

Surah Ali Imran Ayat 110: Konsep Khairu Ummah dalam Ilmu Sosial Profetik

Realisasi konsep khairu ummah adalah dengan menjadikannya umat Islam sebagai sebaik-baik umat di antara seluruh manusia. Dan predikat ini hanya dimiliki oleh umat Islam. Benarkah...

Memahami Kepemilikan dan Pergeseran Otoritas Penafsiran Al-Qur’an Menurut Ziauddin Sardar

Otoritas penafsiran Al-Qur’an selalu menjadi isu penting bagi umat Islam dari dahulu hingga di era milenial saat ini. Sebab melalui otoritas inilah penerimaan dan...

Tafsir Surah Al-Isra Ayat 78: Matahari sebagai Petunjuk Waktu Salat

Dalam Islam, pergerakan matahari berfungsi sebagai petunjuk masuknya waktu salat. Salat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang hendaknya dijalankan dengan penuh khusyu’ dan sungguh-sungguh....

Konteks Historis Penolakan Al-Quran Terhadap Puisi

Sikap Al-Quran terhadap puisi (baca: syair) merefleksikan sikap antagonistik: Al-Quran menolak disebut puisi berikut Rasulullah sebagai penyair. Demikian pula mufassir, sekilas menunjukkan sikap standar...

Surah Ar-Ra’d Ayat 26: Rezeki adalah karunia Allah swt yang Harus Diusahakan

Rezeki merupakan segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna, dan memiliki fungsi bagi setiap makhluk. Rezeki adalah karunia Allah swt kepada setiap makhluk-Nya guna menunjang...

Artikel Penulis

Masa Mengandung Hingga Persalinan Siti Maryam dalam Al-Quran Surat Maryam Ayat 22-25

Pada tahun 2019, sempat viral sebuah tehnik persalinan Siti Maryam di media sosial. Tehnik tersebut diklaim mampu mengurangi cidera dan minim sobekan, dilansir dari laman detikHealtcom. Lantas bagaimana sebenarnya masa mengandung hingga proses bersalin Siti Maryam dalam...

Enam Sifat Orang Mukmin dalam Surah Al-Mukminun Ayat 1-9

Mukmin dalam istilah bahasa Arab memiliki arti orang beriman, orang yang membenarkan ajaran Nabi. Sedangkan, secara terminologi adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan melaksanakan dengan tindakan. Maka tidak heran, jika definisi mukmin berada di tingkat...

Petunjuk Al-Quran tentang Tiga Hal Untuk Memperkuat Keyakinan

Al-Imam al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad atau yang Sayyid Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratib al-Haddad, dalam kitabnya, Risalat al-Muawanah wa al-Muzhaharah wa al-Muwazarah, mengatakan bahwa ada tiga hal untuk memperkuat keyakinan dapat dilakukan oleh seseorang. Tiga hal...

Mengapa Surat al-Insyiqaq Baik Dibaca Ibu Hamil? Simak Penjelasannya

Surat al-Insyiqaq pada masa Nabi dikenal dengan surat idzâ insyaqqat as-Samâ’. Dalam beberapa kitab tafsir dan mushaf, nama surat ini kemudian dipersingkat menjadi al-Insyiqaq. Adapun tema dari surat ke-83 ini, al-Biqâi mengatakan bahwa al-Insyiqâq adalah surat yang...

Mengapa Surat At-Taubah Tanpa Basmalah? Begini Penjelasannya Dalam Tafsir Al-Mishbah

Surat At-Taubah, surat ke-9 dalam urutan mushaf Usmani adalah satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan bismillah, berbeda dengan surat-surat lainnya. Apa alasan yang menyebabkan ia berbeda, bukankah bismillah dianjurkan menjadi awal dari apapun? Mengapa surat...

Mengapa Empat Bulan Ini Disebut Bulan Haram? Simak Penjelasannya

Bilangan bulan di sisi Allah terdapat dua belas bulan yang tidak dapat ditambah ataupun dikurangi. Dalam dua belas bulan tersebut, terdapat empat 'bulan haram' yang diagungkan. Mengapa empat bulan ini disebut 'bulan haram'? Dalam surat At-Taubah : 36,...