TAFSIR TAHLILI

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 30 (II)

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 30 (II) meneruskan pembicaraan sebelumnya. Bila sebelumnya berbiacara mengenai sebagian kelebihan Bani Israil, kali ini akan membahas mengenai asal usul...

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 32 (I)

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 30 (I) berbicara mengenai anugerah yang telah diberikan kepada Bani Israil. Salah satunya adalah kenabian yang diturunkan kepada Bani Israil....

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 25-31

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 25-31 berbicara mengenai dua hal. Pertama mengenai kekayaan yang tidak berguna apabila tidak dibarengi dengan ketakwaan. Kedua mengenai kehinaan bagi...

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 20-24

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 20-24 berbicara mengenai dua hal. Pertama mengenai dakwah Nabi Musa kepada Fir’aun. Kedua mengenai perintah Allah Swt kepada Nabi Musa...

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 16-19

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 16-19 berbiacara mengenai dua hal. Pertama mengenai keadaan pada hari kiamat. Kedua mengenai ujian umat sudah sejak dulu, yakni ujian...

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 11-15

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 11-15 berbicara mengenai tiga hal. Pertama lanjutan mengenai ad-Dhukan. Kedua mengenai sifat dasar manusia yang merasa sadar ketika ditimpa kesusahan....

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 7-10

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 7-10 berbicara mengenai dua hal. Pertama mengenai Mahakuasa Allah atas segalanya. Tiada Tuhan selain Dia. Kedua berbicara mengenai perintah untuk...

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 4-6

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 4-6 berbicara mengenai dua hal. Pertama mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan Lailatul Mubarakah. Kedua mengenai hikmah dan latar belakang...

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 1-3

Tafsir Surah Ad-Dukhan Ayat 1-3 berbicara mengenai dua hal. Pertama mengenai makna dari huruf muqatha’ah. Kedua mengenai kejadia luar biasa mengenai turunnya al-Quran pada...

Tafsir Surah Az-Zukhruf Ayat 86-89

Tafsir Surah Az-Zukhruf Ayat 86-89 berbicara mengenai tigal hal. Pertama mengenai kebodohan orang-orang musyrik ketika mengharap syafaat terhadap berhala. Kedua mengenai pertentangan dalam diri...