HASIL PENCARIAN UNTUK

Tiga Bentuk Amanah dalam Q.S. Alnisa’ Ayat 58 Perspektif al-Razi

Saling menjaga kepercayaan satu sama lain merupakan salah satu komponen terpenting dalam memelihara hubungan sosial, sekaligus menjadi bentuk ketakwaan kepada Allah. Kata amanah sendiri...

Bantahan al-Razi terhadap Kisah “Miring” Nabi Dawud (Bag. 2)

Pada tulisan sebelumnya, telah dipaparkan ada tiga pandangan dan penafsiran ulama mengenai latar belakang dari kisah Nabi Dawud a.s. dalam Q.S. Shad ayat 21-25....

Pandangan Fakhruddin al-Razi mengenai Habaib

Muhammad ibn ‘Umar al-Razi yang biasa dikenal Fakhruddin al-Razi atau al-Fakhr al-Razi (554-606 H.) merupakan seorang ulama dari kota Ray, Iran. Dia adalah mufasir...

Tiga Fase Kehidupan Jiwa dalam Perspektif Tafsir al-Razi

Fakhr al-Din al-Razi atau umumnya hanya disebut al-Razi saja merupakan seorang ulama yang mutafannin, oleh karena itu seringkali dia menjelaskan kandungan ayat-ayat Alquran dengan...

Simpang Siur Penyempurna Tafsir Mafatih al-Ghaib Setelah al-Razi

Kitab al-Tafsir al-Kabir atau yang lebih populer dengan judul Mafatih al-Ghaib karya Fakhr al-Din al-Razi tentu sudah tidak asing lagi bagi peminat kajian Alquran dan...

Alasan Doa Belum Dikabulkan Menurut Fakhruddin al-Razi

Doa kepada Allah swt adalah ibadah esensial dalam ajaran Islam. Bahkan, salat – yang disebut sebagai tiang dan tunggak agama Islam – secara etimologi,...

Surah al-Qadr Ayat 1, Nuzulul Qur’an dan Lailatul Qadr Menurut Fakhruddin Ar-Razi

Fenomena Nuzulul Qur’an dan Lailatul Qadr di bulan suci Ramadhan serta Q.S. al-Qadr merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Q.S. al-Qadr merupakan bentuk...

Makna Esoterik Yang terkandung dalam Kalimat Taawudz Menurut Fakhruddin Ar-Razi

Kalimat isti‘aẓāh atau kalimat taawudz merupakan bacaan pasaran yang lazim dilafalkan oleh umat muslim. Adapaun kalimat yang dimaksud penulis yakni: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Artinya: Aku...

Fakhruddin Ar-Razi: Sosok di Balik Lahirnya Tafsir Mafatih Al-Ghayb

Fakhruddin Ar-Razi adalah panggilan masyhurnya. Nama lengkapnya ialah Muhammad ibn Umar ibn al-Husain ibn al-Hasan ibn Ali al-Tamimi al-Bakri al-Thabrastani Ar-Razi. Ia juga memiliki...

Tiga Posisi Amr Ma’ruf Nahi Munkar dalam Tafsir Ar Razi

Amr ma’ruf nahi munkar (memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran) merupakan term yang tidak asing lagi bagi umat Islam, bahkan sebagian dari mereka menganggap bahwa...

Artikel Terbaru