Sayyid Qutb: Intelektual Mesir Penulis Tafsir Fi Zilal aL-Qur’an

0
Sayyid Ibrahim Husain Syadzili Qutb atau lebih dikenal Sayyid Qutb adalah seorang intelektual, penulis, pendidik, penyair, teolog, dan revolusioner asal Mesir. Ia juga dikenal...

Kedudukan Nabi saw dan Wahyu Al-Quran Menurut Malek Bennabi

0
Nabi Muhammad saw adalah sosok sentral untuk memahami fenomena pewahyuan. Kedudukannya ketika menerima wahyu beriringan dengan tahap penyampaian kepada masyarakat Arab. Fenomena penerimaan dan...

Sa’id Hawwa: Penulis Kitab al-Asas fi al-Tafsir yang Bercorak Sufistik

0
Sa’id Hawwa merupakan seorang pemikir muslim kontemporer asal Syria atau Suriah. Ia adalah pemikir, mufasir, ahli fikih, dan aktivis terkemuka Ikhawanul Muslimin. Di samping...

Biografi Mahmud Syaltut: Tokoh Perintis Penerapan Tafsir Tematis

0
Syekh Mahmud Syaltut adalah seorang cendekiawan terkemuka asal Mesir dan teolog Islam Sunni yang terkenal karena karyanya dalam reformasi Islam. Beliau merupakan tokoh perintis...

Mengenal Ibn al-Araby: Mahaguru Tafsir Sufi Nazhari

0
Dalam sejarah keilmuan Islam, ada dua nama Ibn al-Araby yang cukup masyhur dalam dunia tafsir al-quran. Yang satu adalah seorang yang fakih mazhab maliki...

Mengenal Abdullah Yusuf Ali dan Tafsir The Holy Qur’an

0
Sosok Abdullah Yusuf Ali merupakan tokoh yang cukup populer terutama di kalangan muslim India dan cendekiawan Eropa. Namun demikian, ia tidak mendapatkan popularitas yang...

Farid Esack: Mufassir Pejuang Keadilan di Afrika Selatan

Para pembaca yang budiman, siapa yang tahu tentang Afrika Selatan? Ya. Afrika Selatan adalah Negara yang terkenal dengan politik Apartheidnya. Bagi yang belum pernah...