Harfin

Mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, aktif di CRIS Foundation

Artikel Terbaru

Kedudukan Manusia Sebagai Khalifah Allah Swt di Muka Bumi

Kata khalifah secara harfiah diartikan dengan “pengganti, wakil.” Khalifah Allah berarti pengganti Allah, atau wakil Allah. Khalifatullah fil ardh, artinya “pengganti atau wakil Allah...

Kajian Kata Mukjizat dalam Al-Quran dan Aspek Kemukjizatan Al-Quran

Kata mukjizat terambil dari bahasa Arab, mu’jizah (معجزة), yang berarti sesuatu yang dapat membuat lemah atau tak mampu. Kamus Besar Bahasa Indonesia V kita...

Tafsir Surah An-Najm Ayat 1-2

Pada Tafsir Surah An-Najm Ayat 1-2 ini menceritakan tentang sumpah Allah terhadap bintang dan kebenaran tentang Nabi Muhammad saw.  Dijelaskan dalam Tafsir Surah An-Najm...

Kajian Makna Kata Sarab (Fatamorgana) dalam Al-Quran dan Hikmahnya

Dalam KBBI, fatamorgana memiliki dua pengertian. Pertama, gejala optis pada objek yang panas sehingga nampak seperti genangan air. Kedua, hal yang besifat khayalan dan...

Mengenal Hukum Wadh’i dan Contohnya dalam Al-Qur’an

Hukum Islam secara terminologi disebut sebagai syariat atau hukum syar’i yang memuat  ketentuan Allah Ta’ala bagi hambanya. Sedangkan syariat sendiri bersumber dari kitabullah dan...

Tafsir Surah Fussilat Ayat 29-30

Tafsir Surah Fussilat Ayat 29-30 berbiacara mengenai dua hal. Pertama mengenai ketidak terimaan orang-orang kafir karena telah terpengaruh oleh setan yang menjerumuskannya keneraka. Kedua...

Artikel Penulis

Kemuliaan Bekerja Sebagai Petani, Tafsir Surah Yasin Ayat 34-35

Dengan semakin sempitnya lapangan kerja, mau tidak mau sebagian dari kita harus mencari atau setidaknya mampu menciptakan sumber mata pencarian lain agar bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan seperti sekarang ini. Tentunya dengan catatan...

Setelah Kesulitan Pasti Ada Kemudahan: Tafsir Surah al-Insyirah Ayat 5-6

Dalam hidup ini, kita pasti selalu dihadapkan dengan masalah. Terkadang masalah yang datang dapat diatasi dengan mudah, tetapi adakalanya masalah itu sulit untuk diselesaikan. Saking susahnya, tidak jarang menjadikan orang-orang berputus asa, dan menyerah dengan masalah yang...

Menyeimbangkan Urusan Dunia dan Akhirat, Perhatikan Semangat Doa Al-Quran Berikut!

Manusia sudah semestinya dapat menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Ini tersirat dalam harapan di setiap akhir doanya yang selalu memohon agar mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Doa yang terambil dari Al-Quran ini juga mejadi...

Esensi Qalam dan Anjuran Menulis Dalam Al-Quran

Selain perintah untuk membaca, dalam surah Al-Alaq juga terdapat anjuran menulis, tepatnya di ayat 4-5. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah diantara semua makhluk ciptaan-Nya. Sebab, manusia diberi anugerah oleh Allah berupa indera yang...

Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 26: Ibrah dari Penciptaan Nyamuk dalam Al-Quran

Al-Quran adalah petunjuk dalam kehidupan manusia. Di dalamnya terdapat banyak perumpamaan-perumpamaan yang menjadi petunjuk untuk kehidupan manusia. Sehingga Allah menyeru kepada manusia untuk memperhatikan perumpamaan-perumpamaan tersebut. (QS. Az-Zumar : 27). Salah satu petunjuk yang disampaikan dalam wujud...

Jadikan Sabar Dan Sholat Sebagai Penolongmu! Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 45

Sholat untuk sebagian orang hanya dianggap sebagai penggugur kewajiban saja. Padalah kalau kita bisa memaknai dan menghayati esensi sholat itu, betapa dahsyatnya dampak sholat dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran, sabar dan sholat menjadi akses bagi manusia...