Pentingnya Kurikulum Pendidikan Multikultural Menurut Al Quran

0
Multikultural bermakna beraneka ragam kebudayaan, ras, suku, bangsa, dan agama. Sedangkan jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka pendidikan multikultural adalah usaha sadar dan terencana...

4 Bentuk Kurikulum Pendidikan Islam

0
Hakikat kurikulum adalah model yang diacu oleh pendidikan dalam upaya membentuk citra sekolah dengan mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati. Kurikulum tidak bersifat kaku, tetapi...

Tafsir Tarbawi: Membudayakan Mauidzah Hasanah dalam Pendidikan Islam

0
Mauidzah hasanah  didefinisikan dengan pengajaran yang baik melalui penyampaian tutur kata dan perilaku yang lembut, sejuk dan mendamaikan. Baik tidaknya cara menyampaikan materi memang...

Belajar Metode Demonstrasi dari Kisah Nabi Khidir dan Musa

0
Metode Demonstrasi dari Khidr a.s dan Musa a.s merupakan metode pembelajaran dengan cara memperagakan media pembelajaran baik berupa material maupun substansial, secara langsung maupun...

Tafsir Tarbawi: Inilah Tujuan Pendidikan Islam

0
Salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan Islam adalah tujuannya. Kita tahu bahwa pendidikan Islam hari-hari ini mengalami dentuman keras akibat pandemi Covid-19....

Alasan Penting Harus Ada yang Memperdalam Ilmu Agama Menurut Al Quran

0
Memperdalam ilmu agama merupakan langkah taktis untuk berjuang dengan menggunakan hujjah dan penyampaian bukti-bukti (sains dan ilmu pengetahuan). Islam memandang orang yang menuntut ilmu...

Tafsir Tarbawi: Belajar Tawadhu dari Kisah Nabi Sulaiman

0
Sejatinya manusia tidak lain adalah makhluk ciptaan Allah yang terakhir. Sebelum penciptaannya, alam bumi seisinya lebih dahulu diciptakan. Maka seyogyanya dan seharusnya manusia bersikap...

Tafsir Tarbawi: Belajar Semangat Menuntut Ilmu dari Nabi Musa AS

0
“Tidak akan kau peroleh ilmu kecuali enam hal, salah satunya adalah hirshin atau mempunyai semangat (ghirah) yang tinggi dalam menuntut ilmu”, demikian kata Sayyidina...

Ragam Pemaknaan Kata Rabb dalam Surah al-Fatihah Ayat 2 dan Kaitannya...

0
Lafaz rabb (رَبّ) dalam Q.S. al-Fatihah(1): 2 menjadi salah satu term pembahasan utama dalam kajian Tafsir Tarbawi. Kata rabb (رَبّ) sangat erat hubungannya dengan...

Penerapan Amtsal al-Quran dalam Dunia Pendididkan

0
Penerapan Amtsal al-Quran atau yang lebih kita kenal sebagai perumpamaan dalam al-Quran adalah salah satu pembahasan dalam ulum al-Quran, yang menunjukkan akan keindahan linguistik...